Κέντρα Δια Βίου Μάθησης


Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ιδρύθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης), λειτουργούν με τη σύμπραξη των Δήμων της χώρας και προσφέρουν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε ενήλικες (ηλικίας 18 ετών και άνω) κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, είναι δωρεάν και θα υλοποιηθούν σε όλους τους Δήμους και τις Δημοτικές Ενότητες της χώρας. Στόχος των προγραμμάτων είναι η προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, καθώς και  η απόκτηση νέων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2014 – 2015 το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη προσφέρει 46 προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.


Designed & Developed by © Longtail Interactive