Παράταση λειτουργίας Κέντρων Δια Βίου Μάθησης


Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας σας ενημερώνει ότι συνεχίζει τη λειτουργία του μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2016. Πληροφορίες για την έναρξη νέων προγραμμάτων και την απονομή βεβαιώσεων παρακολούθησης της προηγούμενης εκπαιδευτικής χρονιάς θα ανακοινωθούν προσεχώς, από την ιστοσελίδα του Κέντρου www.kdvmph.gr και την ιστοσελίδα του Δήμου.

Designed & Developed by © Longtail Interactive